Privacyverklaring PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT Modehuis Gertie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maaktvan de diensten van Modehuis Gertie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier in de winkel of op de website aan Modehuis Gertie verstrekt.  Modehuis Gertie kan devolgende persoonsgegevens verwerken: - Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw IP-adres WAAROM Modehuis Gertie GEGEVENS NODIG HEEFT Modehuis Gertie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Modehuis Gertie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. HOE LANG Modehuis Gertie GEGEVENS BEWAART Modehuis Gertie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelente realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. DELEN MET ANDEREN Modehuis Gertie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK Op de website van Modehuis Gertieworden algemene bezoekgegevens bijgehouden,waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uwbrowser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedragop de website. Modehuis Gertie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aanderden (deerden)verstrekt. GOOGLE ANALYTICS / Maps Modehuis Gertie maakt gebruik van Google Analytics  en Google Maps om bij te houden hoe gebruikers dewebsitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Modehuis Gertie bij Googlezoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google  Analytics en ook Maps hier aan.Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, omrapporten over de Website aan Modehuis Gertie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijkwordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Modehuis Gertie heeft hier geen invloed op. Modehuis Gertie heeft Google geen toestemming gegeven om via Modehuis Gertie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ons postadres . Modehuis Gertie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. BEVEILIGEN Modehuis Gertie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passendemaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Modehuis Gertie maakt gebruik vaneen betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn vanmisbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Modehuis Gertie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Modehuis Gertie op via de telefoon. www.modehuis-gertie.nl is een website van Modehuis Gertie Modehuis Gertie is als volgt te bereiken: